044/522-000

Započelo izdavanje ugovora za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja započela je s izdavanjem ugovora o financiranju korisnicima potpore iz operacije 5.2.1. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala" koja se provodi u okviru mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", a financira se iz sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Za operaciju 5.2.1 zaprimljena su 173 zahtjeva za potporu.Ugovori se izdaju korisnicima čiji su zahtjevi za potporu prošli 1. fazu obrade te su im izdane odluke o rezultatu administrativne kontrole. Obzirom da se zahtjevi obrađuju prema redoslijedu utvrđenom na temelju broja deklariranih bodova i ostalim prihvatljivim korisnicima bit će izdavane odluke o rezultatu administrativne kontrole te ugovori o financiranju nakon dovršetka 1. faze obrade pojedinog zahtjeva. 

Zahtjevi za potporu na ovom natječaju podnosili su se od 2. listopada 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika  

Cilj: 

 • obnova poljoprivrednog potencijala odnosno dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima  

 

Obavijest o financijskoj dokumentaciji za operaciju 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentaciju: 

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA: 

 • Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)    

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO: 

 • Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
 • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD) 

KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI: 

 • Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu 

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT: 

 • Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI) 

PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE: 
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu 

 • Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
 • Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF) 

PRORAČUNSKI KORISNICI:
Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu 

 • Bilanca (Obrazac BIL)
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
 • Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze) 

NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu. 

 

Izmjene i dopune pravilnika o provedbi podmjere 4.1

U Narodnim novinama 9/2018 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

 

Ured

Trg hrvatskih branitelja 8
44000 Sisak
Hrvatska

Kontakt

Telefon: 044/522-000
Email: info@alandjozic-consulting.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 8 - 16h

Alan Đozić kontakt