044/522-000

Objavljen Natječaj za operaciju 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi Natječaj za operaciju 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. 

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina : 

  • 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.
  • 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr. 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Sve detalje možete pogledati ovdje. 

 

Objavljen Natječaj za podmjeru 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna. 

Napominjemo da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, a sve detalje možete pogledati ovdje.   

 

 

Izmjene natječaja za podmjeru 10.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene natječaja za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi". 

Podsjećamo, Agencija za plaćanja objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" dana 28. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Programa ruralnog razvoja. 

U Natječaju u točki 13.3.2. 1. stavak mijenja se i sada glasi: 

  • "Nakon provedenog postupka javne nabave te najkasnije u roku za podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu, odnosno najkasnije do 02. studenoga 2018. godine do 12:00 sati, korisnik dostavlja svu dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave na administrativnu kontrolu."  

Napominjemo da u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. 

Detaljne informacije možete pogledati ovdje.  

 

 

 

Ured

Trg hrvatskih branitelja 8
44000 Sisak
Hrvatska

Kontakt

Telefon: 044/522-000
Email: info@alandjozic-consulting.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 8 - 16h

Alan Đozić kontakt