044/522-000

Obavijest o financijskoj dokumentaciji za operaciju 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentaciju: 

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA: 

 • Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
 • Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)    

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO: 

 • Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
 • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD) 

KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI: 

 • Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu 

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT: 

 • Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)
 • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI) 

PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE: 
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu 

 • Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
 • Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF) 

PRORAČUNSKI KORISNICI:
Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu 

 • Bilanca (Obrazac BIL)
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
 • Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze) 

NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu. 

 

Ured

Trg hrvatskih branitelja 8
44000 Sisak
Hrvatska

Kontakt

Telefon: 044/522-000
Email: info@alandjozic-consulting.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 8 - 16h

Alan Đozić kontakt