044/522-000

Podmjera 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je rok za podnošenje zahtjeva za potporu osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 7.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

Prihvatljivi korisnici potpore: 

  • aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava

Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, te zoonoza, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili, mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

Detaljne informacije te upute o podnošenju zahtjeva mogu se pronaći ovdje

 

Ured

Trg hrvatskih branitelja 8
44000 Sisak
Hrvatska

Kontakt

Telefon: 044/522-000
Email: info@alandjozic-consulting.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 8 - 16h

Alan Đozić kontakt